Eagle Nest Eco Lodge er reist med respekt for natur og miljø, lokale tradisjoner og den rike kulturarven i Gudbrandsdalen – og et sterkt ønske om å videreføre disse verdiene i et moderne, miljøvennlig bygg med komfort og kvalitet i alle ledd.