Eagle Nest Eco Lodge ivaretar natur, kultur og miljø gjennom å benytte oss av lokale råvarer, materialer, arbeidskraft og energiløsninger.

 

Vi ønsker å vise fram en bolig for nye generasjoner, med topp komfort og energieffektivitet, og minimalt miljøavtrykk.

 

For oss har det vært viktig at lodgen er økovennlig og mest mulig “selvforsynt” med alle innsatsfaktorer. Formgivingen har blitt inspirert av lokal kulturhistorie og av hensyn til landskapet rundt. Vegetasjonen i området er dominert av hvit mose og furuskog, og lokal Ottaskifer brytes på Pillarguri et par kilometer fra Lodgen. Vi har holdt oss til disse fargene og materialene i byggingen, slik at lodgen står i harmoni til terrenget rundt. Ved å bygge på lokale, arkitektoniske tradisjoner i valg av materialer og kledning har økolodgen fått dybde og karakter. Treverket er hentet fra egen skog, og lokal skiferstein fra fjellryggen som lodgen troner over. I innredningen har vi lekt oss med å hente inn detaljer fra den rike håndverkskulturen i Gudbrandsdalen i designelementer og interiør. Respekt for eksisterende vegetasjon er en grunnprinsipp i dette prosjektet for å forårsake minst mulig skade. Konstruksjonen består hovedsakelig av tre, og all transport er utført uten varige inngrep eller sår i terrenget.

 

Ved bruk av lokal arbeidskraft og lokale materialer er transport og karbonavtrykk redusert til et minimum. Målet vårt er å minimere bygningens miljøpåvirkning i alle faser av prosjektet, fra design og konstruksjon til bruk av materialer som er gjenvunnet – med minst mulig inngrep i naturen fra start til slutt.

 

Energiforbruket på lodgen er minimert gjennom bevisste valg av isolasjon, energikilder og konstruksjon.

 

Økonomisk levedyktighet og lokal verdiskapning utløses gjennom samarbeid med andre reiselivsaktører, lokale matprodusenter og leverandører.

 

Eagle Nest Eco Lodge er reist med respekt for natur og miljø, lokale tradisjoner og den rike kulturarven i Gudbrandsdalen – og et sterkt ønske om å videreføre disse verdiene i et moderne, miljøvennlig bygg med komfort og kvalitet i alle ledd